Selv om bankene ofte annonserer med at de gir lån på dagen, stemmer nok ikke tidsrammen helt. Et lån kan riktignok innvilges så å si umiddelbart, men utbetalingen er det som tar tid. Her kan du lese om prosessen, og hvordan du går frem når det haster med å finne finansiering.

De fleste banker har automatisert søknadsbehandlingen

Opplysningen bankene innhenter er for lengst blitt en automatisert prosess. Dette er enkle greier nå som alt lagres digitalt. Det begynner også å bli vanlig at bankene bruker kunstig intelligens til å vurdere hver enkelt lånesøknad. Programmene sjekker at opplysningene stemmer, og foretar en kredittvurdering basert på en algoritme. Dette danner grunnlag for om du får innvilget lånet eller ei.

Deretter blir et rentetilbud utregnet i forhold til bankenes policy, og også dette foretas av programvare. Til slutt sendes det en epost med vedlagt låneavtale, eller du guides til en nettside hos banken der du kan akseptere låneavtalen med BankID. Kontrasten er dermed stor til søknader om boliglån hvor det fort kan ta ukesvis å behandle søknader. Hos statens pensjonskasse er behandlingstiden for øyeblikket på nærmere 8 uker!

Fordeler med kunstig intelligens i banksammenheng

Vi kan være glade for at bankene har tatt i bruk kunstig intelligens, og at denne utviklingen bare vil fortsette. All erfaring fra både finans og andre relevante områder viser at kunstig intelligens gjør bedre vurderinger enn oss mennesker. Tenk bare på hvor trygt det er blitt å fly. Pilotene har fått langt mindre å gjøre om bord i cockpiten, og i takt med at antall ulykker er redusert kraftig.

Får du tilsagn om lån hos en bank, er det i dag større sjanse for at banken har vurdert korrekt. Dermed reduseres faren for at banken låner ut penger til folk som egentlig ikke burde fått det, og som kanskje pådrar seg gjeldsproblemer som kunne vært unngått.

Dette er opplysningene du må oppgi i søknaden

I søknadsskjemaene oppgir du minimum navn, telefonnummer og epostadresse. Hos noen banker kan du også bli bedt om å oppgi personnummer, boforhold, sivilstatus, om du har barn, arbeidsforhold, hvor lenge du har vært ansatt, statsborgerskap og nåværende adresse. Dette til tross for at flere av punktene innhentes automatisk av banken uansett.

Det er i tillegg vanlig å bli bedt om å oppgi formål med lånet. Dette har med lovgivning å gjøre (bankene har ikke lov å låne ut penger til kriminelle formål). Oppgir du at du skal bruke pengene til for eksempel kjøp av bil, står du helt fritt til å bruke de til noe helt annet (lovlig). Og, du trenger ikke melde fra til banken om at du ombestemte deg.

Informasjonen som hentes inn

Bankene innhenter offentlig tilgjengelig informasjon i henhold til retningslinjene fra Datatilsynet. De får kredittscoren og betalingshistorikken din fra kredittopplysningsbyråene, opplysninger om inntekt fra skatteetaten, de sjekker eventuelle tinglysninger i Brønnøysundregistrene, og de sjekker personopplysningene som er registrert i Folkeregisteret.

Fra og med sommeren 2019 kan du regne med at de også innhenter opplysninger om eventuelle kreditter og forbrukslån du har. Da kommer nemlig det etterlengtede gjeldsregisteret på plass. Per i dag blir slik gjeld fortsatt ikke registrert hos andre enn den aktuelle banken eller kredittselskapet du har lånet eller kreditten hos.

Påkrevd dokumentasjon kommer i tillegg

Når du godkjenner låneavtalen og sender den inn, er det vanlig at banken ber om dokumentasjon på inntekt. Dette til tross for at de selv innhenter skatteopplysninger. Det vanlige er at de ber om kopi av siste skattemelding og siste lønnsslipp. I noen tilfeller bes det om lønnsslipp for inntil de siste tre måneder.

Dokumentasjonen kan naturligvis sendes elektronisk. Hos de fleste banker foretas dette på samme siden som du signerte låneavtalen med BankID. Der er det normalt en funksjon for opplasting av filer. De få bankene som ikke har dette opplegget tar i stedet imot dokumentasjonen på epost. En skannet kopi av dokumentasjonen holder.

Utbetalingen av lån varierer

I noen tilfeller foregår utbetalingen av lånet også så godt som umiddelbart. Med det mener vi at pengene overføres til kontoen din så snart låneavtalen er signert og sendt til banken, og dokumentasjonen er verifisert. Hos Dinlåneguide.com finner du en oversikt over 4 banker som kan tilby billige forbrukslån med effektiv nedbetalingstid.

For at dette skal skje så raskt må saksbehandlingen foregå innenfor bankens åpningstid. Søker du sent fredags kveld, vil du med andre ord måtte vente til minst den påfølgende mandagen.

Det er også forskjeller fra bank til bank når det gjelder tidsbruken for utbetaling. Noen er raskere enn andre på grunn av interne kontrollrutiner. Til slutt kommer det faktum at pengeoverføringer mellom norske kontoer ikke alltid skjer prompte. Er lånet innvilget og godkjent sent på en virkedag, hender det at selve transaksjonen ikke vises på din konto før neste dag.

Likevel er det ingenting i veien for at tiden det tar fra du søker og til du får lånet på konto, ikke blir mer enn 1-3 dager.

Hele prosessen oppsummert

Haster det med å få på plass lånet du trenger? Dette er saksgangen oppsummert, med cirka tidsbruk for hvert steg.

  • Søknaden fylles ut og sendes inn – prosessen tar neppe mer enn 2 minutter.
  • Søknaden behandles av banken – innhenting av opplysninger går på sekunder.
  • Banken foretar kredittvurdering og fastsetter rentetilbud –prosessen tar kun noen sekunder.
  • Du mottar et uforpliktende lånetilbud – opp til deg om du vil akseptere, og hvor fort det går, inkludert innsendelse av eventuell dokumentasjon.
  • Utbetaling av lånet – normalt samme dag lånet er innvilget akseptert, og all dokumentasjon er mottatt av banken. Du kan regne med 1 til 3 virkedager i normalvarianten.

Selv om det skulle haste med å få på plass lånet bør du bruke litt tid på å innhente flere tilbud. Jo større sammenligningsgrunnlag du har desto bedre er sjansene for at du finner det rimeligste lånet.

Bruk sammenligningssider som for å skaffe deg oversikt, eller søk gjennom en lånemegler.

Les også: Bankene konkurrerer om å gi deg lån på sekundet.