En forbrukslånkalkulator illustrerer først og fremst de månedlige kostnadene på et lån. Slike kalkulatorer finner du hos så å si alle bankene (f.eks hos Brage Finans).

Spørsmålet er om utregningene har noen verdi? Det ser vi nærmere på her, og gir deg tips om hva du kan gjøre for å finne det billigste lånealternativet.

Utgangspunktet er låneeksempelet

Lånekalkulatorene tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig rente. Gjennomsnittsrenten er forskjellig i forhold til lånesummene. Dette kan du selv se ved å velge for eksempel kalkulatoren til Easybank.

Sett lånetiden på 1 år, og se hva som skjer når du øker lånesummen fra 10 000 kroner til 20 000 kroner, og deretter til 30 000 kroner, og så videre. På 10 000 kroner oppgis en månedlig sum på 1 017.

På 20 000 kroner oppgis 1 910 kroner, altså ikke det dobbelte. Det viktigste du må gjøre underveis er å spørre deg om du virkelig har råd til lånet, eller ikke står det hos sammenlignforbrukslån.net.

Dette illustrerer et viktig poeng, nemlig det at de prosentvise kostnadene som regel blir lavere ettersom lånestørrelsen øker. Små lån er med andre ord dyrere enn store lån.

Hva så med nytteverdien av tallene som oppgis?

Kalkulasjonen blir neppe riktig

Problemet med det at kalkulatorene bruker gjennomsnittskostnader er at disse neppe kommer til å stemme for ditt forbrukslån. Alle som søker får nemlig et individuelt tilpasset rentetilbud. Som Lillestrømbanken sier så er det en “helhetlig vurdering” som legges til grunn.

Teoretisk kan du og naboen din søke om samme lånesum fra samme bank og med samme nedbetalingstid, men deretter få totalt forskjellige rentetilbud.

Dette bestemmer rentene dine

Rentetilbudene fastsettes fortrinnsvis basert på søkerens kredittscore. Er scoren høy, det vil si søkeren anses som en sikker betaler, blir rentene lave. I tillegg ser bankene på søkerens betalingsevne.

De tar hensyn til at søkeren skal kunne betjene lånet uten å sette seg selv i vanskeligheter. På toppen av det hele kommer det vi illustrerte innledningsvis, nemlig lånestørrelsen.

Totalt gir dette ulike rentetilbud, alt ettersom hvem søkeren er.

Variasjoner på rentesatsene

Hvor i landet kostnadene havner avgrenses av bankens øvre og nedre rentesatser. Her er nominelle rentebetingelser fra fire banker som illustrerer dette.

  • Santander – renter fra 7,90% til 16,25%
  • Ikano Bank – renter fra 7,90% og 15,90%
  • Komplett Bank – renter fra 7,90% til 24,90%
  • Instabank – renter fra 7,99% til 19,99%

Som vi ser vil en person med dårlig kredittscore sannsynligvis få et billigere  lån hos Santander og Ikano sammenlignet med Komplett Bank. Komplett Banks høyeste rentesats er langt over de to andre. En person med veldig god kredittscore vil derimot kunne få et godt tilbud fra alle fire bankene i eksemplene. Dette fordi alle fire har beste rentesats på cirka 7,9%.

Betydningen av gebyrene

Gebyrene kan ha stor innvirkning på de effektive rentene. Effekten blir også større desto lavere lånesummen er. Er for eksempel etableringsgebyret på 950 kroner, og lånet 10 000 nedbetalt på 1 år, vil den tusenlappen gi stort utslag. Noen krever store beløp for å betale ned lånet i form av et termingebyr, noe Abcnyheter.no tidligere har skrevet om.

Er gebyret det samme på et lån på 300 000 kroner, nedbetalt på 5 år, vil gebyret være nesten umerkelig. Da er det de nominelle rentene som vil bli mest avgjørende. Det samme forholdet gjelder terminomkostningene.

Dette bør du gjøre før du låner

Konklusjonen er at en forbrukslånkalkulator bare gir deg en viss indikasjon på hva dine lånekostnader blir til slutt, og hvorvidt du kan få lån på dagen. Vil du vite hva lånet i en spesifikk bank vil koste deg, må du søke og motta et lånetilbud.

Tilbudet får du nesten umiddelbart, er uforpliktende, og gjelder normalt i 30 dager.

Vår anbefaling er videre at du gjør dette hos så mange relevante banker som mulig. Sørger du for å ha et bredt sammenligningsgrunnlag, øker sjansene for at du finner det billigste lånet du kan få, gitt din personlige kredittscore og betalingsevne.